นกแอร์

สายการบินนกแอร์

นกแอร์ (NokAir) เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดของไทย มุ่งเน้นนำเสนอความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องราคาและความคุ้มค่า
ซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องเที่ยวบินราคาประหยัดเป็นหลักแล้ว ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นอันดับหนึ่งด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายมอบรอยยิ้มให้กว้างขึ้นในทุกการเดินทาง ตามสโลแกน "นกแอร์... ส่งรอยยิ้มทั่วเอเชีย"

แพคกระเป๋า จองตั๋วเครื่องบินสุดประหยัดกับนกแอร์ได้แล้ววันนี้ ที่ bookingticketcenter 


bookingticketcenter เสมือนผู้ช่วยสำหรับการเดินทางของคุณ  

เที่ยวไหนก็ดี... เพราะโปรโมชั่นดีๆ จากนกแอร์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


หมายเหตุ : ราคาตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าควรชำระเงินซื้อตั๋วทันทีหากพอใจในราคานั้นๆ
และควรติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ทุกวัน เวลา 07.00 - 22.00 น.

 เช็คอิน

นกแอร์มอบทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการเช็คอิน เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบที่เป็นคุณ ดังนี้ 

เช็คอินหน้า เคาน์เตอร์ : 

                • เหมาะสำหรับผู้เดินทางกับเด็กหรือ เดินทางในเที่ยวบินต่างประเทศ
                • เที่ยวบินในประเทศ เปิด 2 ชั่วโมง ปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
                • เที่ยวบินต่างประเทศ เปิด 3 ชั่วโมง ปิด 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

เช็คอินทางนกแอร์แอพพลิเคชั่น :

                • ข้อดี คือ ประหยัดเวลา, ไม่ต้องเข้าคิวเช็คอิน, ถึงสนามบินแล้วขึ้นเครื่องได้เลย
                • เที่ยวบินในประเทศ เปิด 24 ชั่วโมง ปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
                • เที่ยวบินต่างประเทศไม่เปิดรับเช็คอิน

เช็คอินทางเว็บไซต์ : 

                • ข้อดี คือ ประหยัดเวลา, ไม่ต้องเข้าคิวเช็คอิน, ถึงสนามบินแล้วขึ้นเครื่องได้เลย
                • เที่ยวบินในประเทศ เปิด 24 ชั่วโมง ปิด 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง
                • เที่ยวบินต่างประเทศไม่เปิดรับเช็คอิน

 

หมายเหตุ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้บริการเช็คอินทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์

                • ผู้โดยสารตั้งครรภ์
                • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก
                • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
                • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันมากกว่า 9 ท่านในบุ๊คกิ้งเดียวกัน


หากคุณมีสัมภาระที่ต้องการทำเช็คอิน คุณสามารถฝากสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระภายในสนามบิน


 

สัมภาระ

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

     เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้วสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่าน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป นกแอร์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

 

การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า

     กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว บริษัทฯอาจพิจารณาชำระเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร โดยสารเครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป "

 

สัมภาระที่สูญหาย

     กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ ทางนกแอร์จะรับผิดชอบการสูญหาย ตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 400 บาท ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย โดยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์" ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป

     

สัมภาระที่เสียหาย

     ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯใน ทันที ถ้าสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ศูนย์ภาคพื้นดินนกแอร์ที่สนามบิน บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย 1 ใบ ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์" ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป