วิธีการชำระเงิน

 วิธีการชำระเงิน

 ท่านสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้

บัญชีธนาคาร

 

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

หากท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทาง เบอร์โทรศัพท์ ดังนี้ :